OTOvy stránky nejen o fOTOgrafování


BEZDĚZ

 Z ploché lesnaté krajiny mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou se zvedají dvě mohutné znělcové homole, spojené navzájem hlubokým sedlem. Jsou to Bezdězy, zdaleka viditelné první výběžky Českého středohoří.

Celé temeno vyššího z nich zaujal  jeden z nejvýznamnějších a nejpevnějších gotických hradů v Čechách, postavený asi v letech 1264 až 1278, který mezi českými šlechtickými sídly nejdokonaleji ztělesňuje představu rytířského středověku. Vždyť také inspiroval například. K.H. Máchu k jeho Večeru na Bezdězu i nejznámějšímu dílu - Máji. Založení a stavba hradu jsou v dějinách spjaty se jménem českého krále Přemysla Otakara II.

Byl to hrad královský, který v počátcích sloužil jako středisko většího, tehdy kolonizovaného královského zboží. Na stavbě jeho kaple je zřejmý podíl cisterckoburgundské huti (míněno ve smyslu "stavební školy").V roce 1279 zde byl vězněn kralevic Václav II. Pamatujete ze školy na Vězně na Bezdězu ?

Po bitvě na Bílé Hoře získal hrad Albrecht z Valdštejna, který okolo roku 1623 pomýšlel  na přestavbu hradu v barokní pevnost, z plánů však byly realizovány pouze trojúhelníkové bašty v severní hradbě a obdélníková bašta před hradní kaplí.

Od roku 1635 patřilo panství emauzským Benediktinům, kteří od roku 1661 hrad upravovali pro potřeby kláštera. V rámci těchto úprav bylo přestavěno celé přízemí a část 1. patra paláce. V r. 1661 sem byla přenesena kopie sochy Madony Montserratské, pak opravena budova purkrabství. Roku 1778 byl hrad poškozen pruským vojskem, roku 1785 klášter zrušen. Roku 1884 bylo opraveno novogoticky nejvyšší patro velké věže, pak byl hrad postupně opravován.

Cesta, vedoucí na hrad po jižním úbočí kopce je přehrazena dvěma branami, chráněnými ochozy s cimbuřím. Po pravé straně této cesty jsou zděné kapličky křížové cesty. Původní dřevěné reliéfy, převezené sem r. 1741 z Itálie, jsou nyní umístěny na hradě.

Na protějším vrchu, Malém Bezdězu, dal král Zikmund po r. 1914 postavit samostatné předsunuté opevnění - kamennou baštu a kolem hradby jako ochranu proti husitům.

Ke hradu dojedeme nejlépe po silnici č. 38. Z trasy Mladá Boleslav - Česká Lípa vede odbočka do vsi Bezděz ( bývalé Podbezdězí), kde nalezneme jednak hlídané parkoviště, jednak možnosti občerstvení.

Mimo to je ve vsi, která byla založena pravděpodobně dříve, než hrad, původně románský kostel Sv. Jiljí, připomínaný v r. 1293. Kostel byl v letech 1764 - 1769 barokně přestavěn. Po stranách hlavního oltáře z r. 1796 stojí dvě velké sochy sv. Barbory a Kateřiny z 1. poloviny 18 století, které sem byly převezeny (?) z Karlova v Praze.

A když Vám po prohlídce hradu a občerstvení v místním pohostinství zůstane ještě trochu sil, můžete se, pokud bude počasí příznivé, zajet vykoupat do několik kilometrů vzdáleného Máchova jezera. Konec konců, za pěkného počasí vypadá při pohledu z Čertovy věže velmi lákavě, ne ?

Na Mozaiku z cest

Na hlavní stránku

Na další obrázky