OTOvy stránky nejen o fOTOgrafování


Superjasné bílé svítivé diody - část I

 
Tento článek byl inspirován širší polemikou, která probíhala v červnu tohoto roku (2001) na Arnoštově fóru, a kde se objevovaly různé, velmi rozporuplné informace o jakýchsi „zázračných“ bílých či modrých LED diodách, použitelných místo žárovek do různých baterek, a využitelných rovněž v našem oboru pro přisvětlení při makrofotografii.
V jednom z příspěvků na fóru Dušan uvedl i odvolávky na návod k výrobě kapesní svítilny s touto LED (
http://www.belza.cz/ledlight/ledlight.htm) a „makrosvětlo“ z mnoha bílých LED (ale s menší svítivostí) podle http://www.photoprojects.net/index8.html.
A protože jsme s webmasterem diskutovali i tuto problematiku, shodli jsme se, že je to celkem zajímavá záležitost (a hlavně, že mi webmaster připomněl i skutečnost, že jsem slíbil spolupráci na těchto stránkách a hodně dlouho ze mne nic nevypadlo), vznikl tento článek.


První problém byl jasný – kde sehnat zkušební vzorek. Katalog GES electronics napověděl, že se vyrábějí superjasné LED několika druhů o průměru 3 a 5 mm. Jako správný maximalista jsem pro pokusy zvolil LED nejsilnější, která „katalogově“ slibuje při If = 20 mA svítivost 2 – 6 cd (!!!). Po překonání trapné situace, kdy v obchodě žádnou zrovna neměli a musel jsem týden čekat než je dovezou, jsem si hrdě domů odnášel 4 kusy těchto LED, označených L-53SWC-H*G. Jedna vyšla na 66,80 Kč s DPH.
Už při nákupu mi však bylo podezřelé, že prodavač tyto „LED“ bral antistatickou pinzetou a balil je do alobalu jako „svátost oltářní“. Když jsem se udiveně zeptal PROČ ???, vysvětlil mi, že má takové pokyny, neboť prý se nejedná o obyčejné LED, ale CMOS (!) LED.
To probudilo moji zvědavost a jeden večer jsem věnoval měření a zkoušení….

- Superjasná „bílá“ LED poskytuje opravdu velmi intenzivní namodralé světlo a při proudu okolo 15 mA dochází i v místnosti při světle denním k oslnění.
- Dioda pro svoji činnost potřebuje napětí min. 2,3 V.
- V celém pracovním rozsahu (měřeno 0,04 – 18 mA) se při napájení z napěťového zdroje (baterie s omezovacím odporem) chová dioda nestabilně a dochází k postupnému nárůstu protékajícího proudu. Přiznávám, že vzhledem k ceně diody a rychlosti, kterou protékající proud vzrůstal, jsem měření přerušil při proudu 18 mA, neboť nárůst proudu byl tak rychlý, že jsem se při dalších měřeních již obával zničení diody. Domnívám se, že toto chování je způsobeno ohřevem čipu a jeho nedostatečným chlazením, neboť při pokusu, kdy byla dioda ochlazována proudem vzduchu, protékající proud stejnou rychlostí klesal.
- Při napájení z proudového zdroje (viz zapojení na konci tohoto článku) proud diodou průběžně vzrůstal a během 3 minut se ustálil. Počáteční proud po zapnutí byl 16,5 mA, po ustálení 17,5 mA.
- Hodnoty If a Uf jsou uvedeny v přiložené tabulce a graficky vyjádřeny.


 
If [mA] Uf [V]
0,04 2,412
0,1 2,454
0,2 2,488
0,3 2,514
0,5 2,552
0,6 2,568
0,7 2,581
0,8 2,593
0,9 2,605
1,0 2,620
2,0 2,707
3,0 2,778
4,0 2,834
5,0 2,880
6,0 2,926
7,0 2,967
8,0 3,004
9,0 3,044
10,0 3,085
11,0 3,120
12,0 3,146
13,0 3,180
14,0 3,214
15,0 3,238
16,0 3,267
17,0 3,300
18,0 3,340


- Z naměřených hodnot vyplývá, že diodu (nebo diody paralelně) lze připojit ke dvěma 1,5 V článkům v serii – např. nahradit žárovičku v 3 V svítilně. Při proudu okolo 9 mA je výsledná intenzita osvětlení přibližně srovnatelná s miniaturní žárovičkou 1,5V/0,2A a postačuje pro orientaci ve tmě.
- Z hlediska možností využití při makrofotografii jsou první výsledky docela slibné. Jedna dioda při proudu 15 mA, svítící ze vzdálenosti cca 35 cm na šedou plochu (netroufám si říci, že neutrálně šedou, ale prostě šedou), osvětlila plochu o průměru cca 70 mm s takovou intenzitou, že exposimetr při středovém měření ukázal změnu o 1 exposiční stupeň.
Můžeme proto tyto diody chápat jako miniaturní „spot“ světla pro přisvětlování makrofotografií.

A první závěry? Tedy:

1. Tato LED dioda je využitelná bez problémů namísto žárovičky pro pomocnou kapesní svítilnu na 3 V s tím, že má cca 16x menší spotřebu a namodralé světlo je v noci jako pomocné osvětlení výhodnější.

2. Pro použití ve fotografii na přisvětlení bude třeba experimentálně vyzkoušet vliv namodralého světla na výsledné zabarvení snímku, případně posoudit potřebnou hustotu korekčního filtru (oranžového).

3. Pro maximální využití svítivosti této diody je nutné zabezpečit její napájení dobře stabilizovaným zdrojem proudu. V tom případě bude možno nastavit protékající proud na 20 mA, případně experimentovat i s menším překročením (5 – 10 %). Zapojení proudových zdrojů je mnoho, např. s tranzistorem a Zenerovou diodou.

Jako nejjednodušší se mi však jeví následující zapojení s integrovaným stabilizátorem napětí 7805 nebo 7802:

 


Pokud by měl někdo zájem experimentovat nebo si navrhnout obvod pro jiné diody či proudové hodnoty, uvádím potřebné výpočty:

Minimální napájecí napětí Un = Uf + Ustab + 2,0 V

Odpor Rz = Ustab / (If + 3,5 mA)

 
Kde: Un ... napájecí napětí
  Uf ... napětí na diodě (dle charakteristiky pro zvolený proud If)
  Ustab ... napětí stabilizátoru dle typu (7802 - 2,555 V)
  If ... požadovaný proud diodou

Poznámka: Vypočtené hodnoty jsou orientační, s ohledem na tolerance napětí stabilizátoru a skutečnou hodnotu odporu je třeba buď součástky proměřit, nebo počítat s rezervou cca 15 %. Při výpočtu je nutno zahrnout i vnitřní proud stabilizátoru tekoucí uzemněným vývodem, který se dle kusu u 7802 pohybuje okolo 3,2 - 3,5 mA. Stabilizátory 7802 lze použít nejmenší provedení v pouzdře TO 92 na proud max. 100 mA.
 
 

Že to není problém dokazuje obrázek, kdy autor celé zapojení "ubastlil" na kousku plošného spoje - kontaktů desky z ruského počítače...

Na konstrukce Na hlavní stránku