OTOvy stránky nejen o fOTOgrafování


Doplnění exposimetru Sekonic L 398

Exposimetr Sekonic L 398 je jakýmsi neoficiálním standardem přístrojů této kategorie. O jeho oblibě svědčí i skutečnost, že se, samozřejmě s menšími úpravami, vyrábí již více než 25 let. Nový jej v obchodě můžeme koupit přibližně za 6 000,- Kč, v bazarech se vyskytuje v cenové relaci 1 200,- až 1 600,- Kč i více.

  ÚVOD :

Exposimetr Sekonic Studio deLuxe L 398 umožňuje kromě měření dopadajícího a odraženého světla i měření kontrastu osvětlení, rovnoměrnosti osvětlení plochy a celou řadu dalších měření, používaných při práci se světlem. K tomu je vybaven řadou doplňků, které jednotlivá měření umožňují nebo usnadňují.

Protože tento exposimetr je osazen selenovým fotočlánkem, nevyžaduje žádný zdroj napájení. Jeho konstrukce je velmi jednoduchá, potřebné funkce (například snížení citlivosti) je řešeno mechanicky - zasouváním světelné clony před fotočlánek.

Z celé řady příslušenství, které se k tomuto přístroji dodává, mne zaujala sada 11 destiček ( Direct Reading Slides Set ), které umožňují při známé citlivosti filmu nebo senzoru a tomu odpovídající exposici z hlavní stupnice přímo odečítat potřebnou clonu.

Nápad je to výborný, práci zjednodušuje, pouze cena této sady (okolo 1 200,- Kč) mi připadala poněkud....řekněme nepřiměřená. A proto jsem se pokusil - úspěšně - o domácí výrobu.

 

 
  NÁVOD :

Jako vzor pro výrobu použijeme destičku, která je s exposimetrem dodávána. Tato destička, označená HIGH, snižuje citlivost exposimetru 32 x (tedy - 5 EV).

Destička je vyrobena z ocelového plechu tl. 0,6 mm a je povrchově černěna. Střední otvor má průměr 2,3 mm, ostatních 12 symetricky rozmístěných otvorů 1 mm. Dva otvory o průměru 2,2 mm na spodní části plíšku slouží k jeho aretaci v sondě exposimetru. Jejich průměr a umístění je nutno zachovat.

Pro zjednodušení výroby jsem použil odstřižek plechu z tvrdého hliníku tl. 0,6 mm (používaného kdysi pro výrobu štítků na elektrické rozvaděče) šířky 28,5 mm. Délku jednotlivých vložek jsem zvolil 32 mm, aby popis clonky byl viditelný i v případě, že je vložena do přístroje.

Na pásek plechu jsem přiložil originální destičku "HIGH" a tenkým lihovým fixem obkreslil všechny otvory. Poté jsem středy otvorů vyznačil ostrou jehlou. Všechny otvory jsem vyvrtal vrtákem o průměru 2,4 mm, otřepy jsem srazil vrtákem většího průměru a smirkovým papírem.

Poté jsem provedl pokusné měření. Exposimetr Sekonic při měření dopadajícího světla z okna ukázal výchylku 320. Zařazením destičky poklesla výchylka na cca 45.

Dosažená hodnota není výhodná, protože by nepřinesla požadovaný výsledek. Rozhodl jsem se dosáhnout výchylky 80, což představuje snížení citlivosti o - 2 EV. Této hodnoty jsem dosáhnul postupně : Při zvětšení 3 středních otvorů na průměr 3,2 mm se výchylka zvětšila na 60, po zvětšení dalších dvou otvorů na necelých 80. Jemné "doladění" výchylky jsem dosáhl postupným jemným zvětšováním těchto otvorů výstružníkem.

Destičku jsem ponechal v polomatné podobě (originální povrch plechu). Z hlediska zásad světelné techniky by bylo vhodné destičku z obou stran černit a matovat, to by si však vyžádalo pravděpodobně ještě jemné doladění velikosti otvorů v závislosti na výchylce ukazatele přístroje.

 

To je on - Sekonic L 398 Originální clona HIGH - 5 EV Polotovar s předkreslenými otvory Hotový výrobek - clona -2 EV

 

 
  Závěr:

Podle zde uveřejněného postupu jsem si vyrobil destičku, která umožňuje přímý odečet clony pro kombinace exposice a citlivosti filmu, odpovídající 1/125 sec při 200 ASA. Náklady na výrobu jsou prakticky zanedbatelné. S využitím uvedeného postupu je možné vyrobit destičku pro prakticky libovolnou kombinaci citlivosti filmu a exposičního času.

 
     
Na konstrukce Na hlavní stránku