OTOvy stránky nejen o fOTOgrafování


Manželka nic netuší...
 

Ve starých časopisech se najde mnoho věcí trvale aktuálních, ba přímo nadčasových. Pokusil jsem se vybrat některé z nich, které (doufám) návštěvníci serveru ocení.
Těm starším, kteří něco podobného buď již kdysi dávno četli, zažil,i či zažívají na vlastní kůži (a proto jim to třeba nemusí ani připadat moc humorné) se předem omlouvám a dovolávám se jejich velkomyslnosti a tolerance…..

Redakční pošta je výborný vynález – díky jí vycházejí na povrch závažné problémy. Tak třeba přijde dopis: Milá redakce, poraď mi při volbě objektivu. Mám si koupit známý Himmel Laudonar anebo nový Kruci Fixar, o kterém jste psali v posledním čísle? Abych se mohl rozhodnout, potřebuji nezbytně znát: a) rozlišovací schopnost obou objektivů ve středu pole, v levém dolním a pravém horním rohu, b) faktor přenosu kontrastu při fotografování v tunelu, c) hodnoty chromatické aberace ve světle vlnové délky 546 nm, d) tloušťku antireflexních vrstev ve středu a u okrajů, e) korekci astigmatismu pro blízký bod ležící na ose, f) který objektiv se hodí lépe pro fotografování v zoologické zahradě, g) který snese lépe pád z výše 85 cm na podlahu z tvrdého dřeva, h)….,i)…….,k)….. atd.

Až sem se jedná o dotaz zcela běžný, přímo tuctový i se závěrem: kdy přijdou objektivy na náš trh, kolik budou stát a zda budou na půjčku. Nový je jen dovětek: Neodpovídejte mi prosím v listárně – manželka netuší, že si chci kupovat nový objektiv.

Tato věta nutí k zamyšlení. Odhaluje nové úskalí fotografie, o kterém bychom v době nepříliš dávné ani nemohli psát. Ano, je tu velké nebezpečí, proti kterému je třeba bojovat. Nepřejícnost manželek vyvstává jako nový faktor, družící se čestně po bok naší výrobě i distribuci (o dokonalosti naší fotografické organizace ani nemluvě). - bylo psáno v r. 1965, pozn. DOB.

Ukazuje se, že tento zhoubný vliv se nevyskytuje ojediněle, ale přímo zákonitě a masově. Manželky, přejímající otěže rodinného hospodářství, nemají pochopení pro oprávněné touhy svých manželů po nových objektech jejich náruživosti. Střízlivě argumentují, že spíše, než nový teleobjektiv je třeba koupit koberec do předsíně, a nic nedají na tvrzení, že normální objektiv se pro portrétování malého Pepíčka vůbec nehodí.

Psycholog (kdybychom nějakého měli, aby se vyznal v naší problematice) by nám vyložil, že pod tvrdým zdůvodněním v korunách se skrývají hlubší důvody citové – zejména žárlivost na svůdnou konkurenci.

Muži slabší povahy se snaží překonat nedůvěru manželek trpělivým vysvětlováním a přesvědčováním. Ve tvrdošíjných případech se zavazují, že ušetří na kouření, na pití či na oděvu. Silnější povahy jdou tvrdě přes překážky – nedbají na slzy a prosazují svoje. Konečně opatrný, v dnešní době velmi rozšířený typ mužů řeší situaci dovedně a bez výstupů. Jejich metoda je sice náročná, má však velkou výhodu, že klid v rodině zůstává zachován. Abych nebyl v podezření, že takový postup schvaluji, omezím se pouze na to, že uvedu odsouzeníhodný případ ze zahraničních pramenů.

Jakýsi pan Jack O'Brien v Ohiu měl stálé neshody se svou manželkou, která nesouhlasila s jeho nákupy fotografických přístrojů. Aby se těmto svárům vyhnul, uchýlil se Jack ke lsti. Projevil zde dokonce neobyčejnou vynalézavost. Jeden z nových přírůstků svých sbírek vydával za výhru ve věcné loterii, další získal zdánlivě v sázce se svým přítelem. Jiný přístroj pouze zkoušel pro známou továrnu a za posudek jej pak obdržel zdarma. Samozřejmě že se mu naskytovaly i mimořádné slevy, nahodilé koupě starších, ale dokonale zachovalých přístrojů apod. Starý model Graflexu vyměnil lstivý manžel tak, že inscenoval celý výstup. Před očima manželky mu uplacený obchodník potvrdil, že starý model hledá továrna pro svoje muzeum a že jej vyměňuje bez doplatku za nový. Literární pramen však bohužel neuvádí, zda Jack také fotografoval. Obáváme se, že mu pro vymýšlení nových triků, jak oklamat manželku, na fotografování nezbyl čas….

V žádném případě by to tedy nebyl vzor pro nás. Ačkoliv – i u nás máme sběratele fotografických přístrojů. Vypráví se o jednom pražském amatérovi, že má doma sbírku 163 ks Dagorů. Zajímalo by mne, zda je o každém novém přírůstku manželka sběratele informována. Jestli nic netuší, může to jednou špatně dopadnout (Že by dotyčný sběratel byl svobodný, to vylučuji. Svobodní, pokud si vzpomínám, mají jiné zájmy a jiné možnosti, než sbírat staré Dagory).

Do ČsF napsal KX, původně pro Fotografii.sk přepsalOta

Na zábavu

Na hlavní stránku