OTOvy stránky nejen o fOTOgrafování


  Několik slov úvodem :
 
O Westerplatte jsem se dozvěděl již jako malý kluk. Ne z učebnic dějepisu, ne z vyprávění rodičů a nebo učitelů, ale z televize. Byl tenkrát velmi populární televizní seriál "Čtyři z tanku a pes". Seriál z druhé světové války, čtyři hrdinové likvidovali celé oddíly Němců jako mávnutím kouzelného proutku a pomáhal jim i věrný přítel - pes Šarik. Janek, hlavní hrdina seriálu celou válku přitom hledal svého otce, který bojoval na Westerplatte a byl nezvěstný. Se svým tankem, pojmenovaným "Rudý" prošli strastiplnou cestu z Ruska až do Berlína. Jak jinak, všechno nakonec dobře dopadlo a nastalo šťastné shledání...

Považoval jsem tenkrát boj na Westerplatte za něco obrovského, nesmírně hrdinného a moje fantasie pracovala naplno. Později, již jako větší, jsem hledal informace v odborné literatuře. Zklamal mne Miroslav Ivanov, který ve svých Martových polích o tomto bojišti nenapsal ani řádek...Nakonec jsem našel i články o tomto hrdinném boji, ale pouze s dobovými fotografiemi. Využil jsem proto příležitosti, která se mi nabídla, navštívil jsem památník Westerplatte a pořídil několik fotografií ze současnosti...

 
  Před střetnutím :
 
Po první světové válce byl na základě Versailleské mírové smlouvy vytvořen územní útvar, nazývaný Svobodné město Gdaňsk. (Danzig). Město s velkým přístavem hraničilo s Východním Pruskem, na západě a na jihu s Polskem. Tak se Gdaňsk nestal součástí obnoveného polského státu, i když k němu historicky patřil. Polsko však mělo na území tohoto "svobodného města" určitá práva a reprezentovalo jeho zájmy i v zahraničí. V Gdaňsku mohly kotvit polské válečné lodě, Polsko zde mělo vlastní telekomunikační službu, používalo železniční síť přístavu, ale současně zodpovídalo za vojenskou ochranu města. Z tohoto důvodu měla polská armáda právo udržovat na poloostrově Westerplatte tzv. Vojenský tranzitní sklad.

V roce 1933, kdy se v Německu dostali k moci fašisté, německé obyvatelstvo Gdaňsku přijalo Hitlerův program budování třetí říše.

I když Polsko uzavřelo s fašistickým Německem pakt o neútočení, bylo rozhodnuto zvýšit obranyschopnost polské posádky na Westerplatte. Území tranzitního skladu měřilo asi 0,5 km2, největší délka byla asi 1400 metrů, šířka 500 metrů. Toto území bylo částečně zalesněné a od přístavního kanálu oddělené nevysokou zdí a zbytky starých opevnění. Pro polskou posádku se v prostoru skladu vybudovaly 4 strážnice o rozměrech asi 7x7 m se silnými betonovými stěnami, jedna dřevěná budova se sklepními prostory a nová kasárna s železobetonovými stropy.

Strážnice chránily posádku před střelami z ručních zbraní a střepinami dělostřeleckých granátů. Velitel strážnice měl k disposici telefon a radiový přijímač. Výzbroj byla tvořena puškami, 2 samopaly, 60 obrannými granáty, ve sklepních prostorách byly instalovány 2 těžké kulomety vz. 30 se zásobou střeliva.

V r. 1938, kdy se se vzrůstající agresivitou Německa prudce zhoršila mezinárodní situace, byla posádka Tranzitního skladu posílena o jednotku se 4 minomety. Na jaře 1939, když Hitler vypověděl polsko-německý pakt o neútočení, bylo do Tranzitního skladu tajně v železničním vagónu dopraveno staré 75 mm dělo. Při obraně Westerplatte se počítalo s dělostřeleckou podporou polských minolovek a příchodem posil do 8 - 12 hodin po zahájení bojů. Původní posádka 88 mužů a 10 civilistů byla posílena na celkově cca 150 důstojníků a vojáků.

Naproti tomu na jaře 1939 gdaňští němci vytvořili Danziger SS-Heimwehr, tvořenou 4 pěšími rotami, kulometnou rotou, 2 bateriemi protitankového dělostřelectva, baterií polního dělostřelectva, ženijní a spojovací četou - celkem cca 2000 mužů. Mimo to připlula dne 25. srpna 1939 do gdaňského přístavu na "přátelskou návštěvu" pancéřová loď (křižník) Schleswig-Holstein, který zakotvil přímo proti Westerplatte.

   

Přepadení :

 
Dne 1. září 1939 ráno v 04.45 hodin se Schleswig-Holstein přiblížil blíže k Westerplatte a ze svých 4 280 mm děl vypálil první výstřely druhé světové války...Zároveň ze všech větších budov na protilehlém břehu zahájili němečtí vojáci palbu z lehkých i těžkých kulometů. Po šestiminutovém dělostřeleckém přepadu vyrazila do útoku německá pěchota. Obránci zahájili palbu ze dvou kulometů až na vzdálenost 200 m a úspěšně jej odrazili. Mimo to zahájili palbu i z 85 mm děla, kterým umlčeli několik kulometných hnízd na druhé straně přístavního kanálu. Postupně byly, i za pomoci 4 lehkých minometů odráženy další a další vlny nepřátelských útoků. Několika výstřely z děla se podařilo zasáhnout a poškodit i německý obrněnec, který po zásazích odplul do bezpečnější vzdálenosti. Druhého dne bojů se do útoku zapojily i střemhlavé bombardéry Ju 87. Dvě bomby zasáhly a zničily nadzemní část objektu kasáren, další bomba přímo zasáhla strážnici č. 5, jejíž osádka zahynula. . Třetí den již Němci obsadili celé Pomoří a nebylo proto možné očekávat příchod dalších posil.Třetí i čtvrtý den pod dělostřeleckou palbou odráželi obránci další a další útoky německých vojáků. Čtvrtý den se do boje zapojily dva německé torpedoborce, jejichž palba byla nepřesná a málo účinná. Němci mimo to nasadili do útoku další jednotku, ženijní prapor o cca 800 mužích.

Vzhledem k celkové situaci na frontě, stoupajícímu počtu raněných a nedostatku zásob a munice začal velitelský sbor Westreplatte o kapitulaci uvažovat dne 5.9.1939. Přesto posádka Westreplatte pod velením majora Sucharského kapitulovala po dalších těžkých bojích až dne 7.9.1939.

 
  A dnes ?
Hrdinství obránců Westerplatte se stalo nedílnou součástí vojenských tradic polské armády. V roce 1975 zde bylo ve strážnici č. 1 vybudováno malé muzeum, zachycující události září roku 1939. I vstup do muzea je symbolický - děti 1 Zl., dospělí 2 Zl. Pokud jste náhodou čestnými občany nebo funkcionáři města Gdaňsk, máte však vstup zdarma. Stejně tak, pokud jste válečnými veterány, kteří se bojů na Westerplatte zúčastnili...

Část pozemků bývalého Tranzitního skladu je součástí vojenského prostoru. Celý památník je však volně přístupný. Do vlastních budov a trosek objektů je vstup z bezpečnostních důvodů zakázán, prohlížet si je můžete pouze zvenku. Mnoho návštěvníků ale tento zákaz nerespektuje. Celá oblast je jedním z oblíbených cílů procházek obyvatel Gdaňska. Vedou sem autobusové linky městské dopravy a na parkovišti se střídají desítky zájezdových autobusů...i z Německa.

 

Na Mozaiku z cest

Na hlavní stránku

Na obrázky k textu