OTOvy stránky nejen o fOTOgrafování


Napájecí konektor pro FT 857

Napájecí konektor pro FT 857 má z mého pohledu řadu nevýhod. Originální napájecí kabel je drahý, konektory jsou obtížně dostupné a provedení kontaktů z tenkého plechu nevzbuzuje při průtoku proudu okolo 20 A příliš velkou důvěru. Když jsem průběhu provozu zjistil, že se konektor při delším vysílání zahřívá, rozhodl jsem se pro jeho výměnu.

Úkolem tedy bylo nalézt vhodný konektor - spolehlivý, schopný bez problémů dlouhodobě přenášet proud okolo 20 A, s dlouhou životností a vysokou spolehlivosti. Přitom musel být dostupný alespoň v několika kusech, neboť jsem zamýšlel jeho použití pro propojení FT 857 se síťovým zdrojem, exterím akumulátorem i palubní sítí automobilu. Prohrabal jsem "skladové zásoby" v naději, že naleznu vyhovující konektor - měl jsem představu o použití šroubovacích vojenských konektorů SSSR - optimálně 6 silných kolíků. Přesto, že tento typ se určitě vyráběl, nepodařilo se mi těchto konektorů nalézt a sehnat dostatečné množství.

Můj problém nakonec vyřešil Jarda OK1CDJ (ještě jednou velký dík), který mne upozornil na vhodné konektory - podle původu jim říkejme "letecké"...

Kabelová zásuvka Celý pár - zásuvka a zástrčka Panelová zásuvka
  POPIS :

Uvedený typ konektoru splňuje všechny požadavky zadání : Podařilo se mi jich sehnat potřebné množství (čtyři páry), kontakty jsou dostatečně silné, s minimálním přechodovým odporem a pokud jsou spojeny paralelně do dvojic, spolehlivě vyhoví i pro požadovaný proud okolo 20 A. Šroubovací převlečná matice pak zajišťuje potřebnou spolehlivost i pro mobilní použití v automobilu a pod. Jediným problémem však bylo řešení kabelové koncovky u FT 857. Tento TRX je řešen tak, že z těla přístroje vystupuje krátký kus napájecího kabelu, zakončený konektorem. Bylo tedy zapotřebí získat 1 úplný kabelový pár - zásuvku i zástrčku. kabelové zásuvky jsem měl, zástrčky však byly pouze panelové a nepodařilo se mi zjistit, zda se vyráběly i zásuvky kabelové.

Po kratším přemýšlení, inspirován konstrukcí vojenských konektorů SSSR, s využitím jejich součásti nakonec vznikla kabelová zásuvka :

Použité součástky : "Letecký" konektor - zásuvka a vojenský konektor SSSR (na počtu dutinek či kolíků nezáleží) Sestava vyrobené kabelové zásuvky : "Letecký" konektor - panelová zástrčka, přechodový mezikus a koncovka z konektoru SSSR Hotová kabelová zásuvka
 
  Výrobní postup :

Celá zásuvka byla vyrobena z domácích zásob, při výrobě je třeba pouze ruční vrtačka, pilník a nůžky na plech, případně pilka na kov.

1) Do kousku Al plechu tl. cca 2 mm vyvrtáme otvor o průměru 19 mm. (Já tuto operaci nemusel provádět, protože jsem nalezl kousek plechu s vyraženým otvorem o průměru 19 mm).

2) Na plech orýsujeme základnu panelové zástrčky včetně otvorů pro upevňovací šroubky, vyvrtáme 4 otvory o průměru cca 2 mm pro upevňovací šroubky a podložku ostříhneme nebo ořízneme na potřebný rozměr (cca 22x22 mm), hrany opilujeme.

3) Rozebereme kabelový konektor SSSR, z Al spojky vypilujeme nebo vybrousíme (například stopkovým brouskem, upnutým ve vrtačce) vnitřní závit tak, aby spojka šla těsně nasadit na konektor.

4) Přes vnější závit Al spojky nasadíme vyrobenou podložku a 4 šroubky M1,5x17 sestavu spojíme.

5) Na vnější závit Al spojky pak našroubujeme odlité zakončení, opět z konektoru SSSR.

Hotový výsledek - kabelová zásuvka na kabelu u FT 857 (hnědý tenký vodič není záměrně zapojen. Tento vodič, pokud je uzeměn, automaticky snižuje výkon vysílače na 20 % - používá se zejména při mobilním provozu z baterií).

Použité obrázky jsou nasnímány přístrojem Pentax *ist D s objektivem Sigma 2,8/35

 
     
Na radio Na hlavní stránku