OTOvy stránky nejen o fOTOgrafování


Síťový zdroj k FT 817

FT 817 ND je velmi sympatický transceiver pro radioamatérská pásma. Pokoušíme-li se jej ale napájet z dodávaného akumulátoru, na dlouhý provoz to rozhodně nebude. Není divu, při vysílání si 817ka "bere" okolo 2 A. Snažil jsem se proto levně a s minimem námahy získat vyhovující síťový zdroj. Když jsem se trochu porozhlédl po dostupném "inkurantu" (tedy vyřazené vojenské technice, dostupné za lidovou cenu), padl mi do oka nabíječ akumulátorů pro RF 10. Skříň E, označená Síťový napaječ má pro naše účely několik výhod. Dostatečně dimenzovaný transformátor, dostatek volného místa a přiměřenou výšku......

  Popis zapojení :

Zapojení stabilizátoru je klasické, katalogové. Pouze namísto IO LM 317, vhodného pro proud maximálně 1,5 A použijeme stabilizátor LM 350T pro proud do 3 A ( Např. v GESu za 35,- Kč). Elektrolytické kondenzátory jsou blokovány keramickými kondenzátory M68/68 V, u filtračního C1 je navíc vybíjecí odpor 4k7, který zabrání zničení elektrolytického kondenzátoru při odpojení zátěže. Na snímcích je ještě původní filtrační kondenzátor 3G3/80 V, vymontovaný ze starého počítačového zdroje, který byl zvolen s ohledem na menší rozměry. Poté, co po necelé hodině provozu "odešel", byl použit straší TESLA 2G2/50 V, který již půl roku plní svoji funkci bez problémů.

Úprava zdroje, postup montáže :

Po vyšroubování osmi šroubků odstraníme horní i dolní kryt přístroje. Potom demontujeme filtrační kondenzátor, umístěný v prostoru mezi usměrňovacími diodami a transformátorem. Od + svorky odpájíme vodič z bloku usměrňovačů.

Původní elektrolytický kondenzátor vyjmeme z držáku a nahradíme jej kondenzátorem s větší kapacitou ( Já použil výprodejní TESLA 2G2/50 V, koupený za 2,- Kč). Kondenzátor do držáku upevníme izolovaně, není-li jeho pouzdro opatřeno izolací, použijeme tenkou lepenku, kartón a pod., kterým kondenzátor obalíme.

Pro upevnění kondenzátoru vyvrtáme z boku krabičky dva otvory pro šroubky M3 přímo podle objímky. Přitom dbáme, aby kondenzátor byl cca 1 cm nad základním plechem, abychom měli dostatek místa pro umístění stabilizátoru.

Jeden z otvorů v základním plechu, do kterých byla připevněna objímka filtračního kondenzátoru, zvětšíme podle potřeby a do tohoto otvoru izolovaně přes slídovou podložku a silikonovou vazelínu upevníme stabilizátor.

Zapojíme obvod stabilizátoru, výstup zatížíme na proud cca 100 mA a napětí na výstupu nastavíme 13,6 V změnou odporu R7. Poté vhodný R7 napevno zapojíme do obvodu.

Do obvodu usměrňovače nezasahujeme, druhé výstupní napětí - 24 V můžeme použít třeba pro napájení malého koncového stupně 25 W. Ale o tom zas jindy...:-)

Co jsme získali ? Dostatečně dimenzovaný stabilní síťový zdroj vyhovujících rozměrů, který současně slouží jako stojánek pro FT 817. nevěříte ? Změřte si to sami !

Sem teď patří upozornění, že každý si napájecí zdroj staví za své a na vlastní riziko. Autor článku tedy nepřebírá odpovědnost za to, když si někdo zdroj postaví, připojí k němu přístroj a něco se rozbije...Samozřejmě rád uvítám polemiku k tomuto návodu, rady, doporučení....

 
  Dodatek :

Po delší době provozu jsem zjistil, že pokud k FT 817 připojená anténa opravdu "táhne", při velkém odběru napětí poklesne na nějakých 12 V a signál je slabě modulovaný brumem.

Já jsem to zjistil vlastně náhodou, díky upozornění jedné ze stanic při QRP contestu, když jsem pro závod pečlivě vyladil anténu. Přijatý report 588 jsem nejprve považoval za "překlep", když jsem si však poslechl na internetu zvukový záznam svého spojení, musel jsem dát onomu amatérovi za pravdu a v duchu jsem se mu omluvil....Protože jsem si všiml, že při klíčování  problikává na displeji symbol bateriového napájení, připojil jsem na svorky zdroje voltmetr a ejhle...bylo to jasné !

Nouzovým řešením, které částečně brum odstraní, je připojení druhého filtračního kondenzátoru 2G2 paralelně k C1. Kondenzátor je provizorně umístěn do volného prostoru mezi šasi a přední panel

Další (pravděpodobně nutné) kroky budou:

  • Náhrada usměrňovacích diod můstkem (pro ušetření místa, lepší chlazení diod a odstranění přechodových odporů).

  • Posílení stabilizátoru výkonovým tranzistorem.

  • Snížení nastaveného výstupního napětí na 13 V.

 
Na radio Na hlavní stránku